Vand og naturVand og natur

Gasbrænding

Her kan du læse om, hvornår man benytter gasbrænding, og hvordan man gør det.

Gasbrænding kan bruges på nyespirede planter og er en nem og effektiv metode til at udrydde kæmpebjørneklo.

Hvordan gør jeg?

Gasbrænding foretages ved at afbrænde nyspirede planter, og de slåes ihjel ved gentagen afbrænding.

Hvornår skal jeg gøre det?

Gasbrænding foretages tidligt på sæsonen i marts/april og gentages, hvis nye planter spirer senere på sæsonen.

Vær opmærksom på ...

Der kan være brandfare, hvis der i en periode har været meget tørt vejr.

Siden er sidst ændret: 15-08-2017 Til top