Vand og naturVand og natur

Bekæmpelsesmetoder efter bestandsstørrelse

Herunder er vist tre skemaer, der kan give et overblik over, hvilke bekæmpelsesmetoder der er bedst egnet afhængig af bestandsstørrelse og lokation af bestanden af Kæmpebjørneklo.

Små bestande (1-1.000 planter).

Små bestande

Middelstore bestande (1.000- 10.000 planter).

Middelstore bestande

Store bestande (10.000-1.000.000 planter).

Store bestande

Skemaerne er udarbejdet af Orbicon A/S.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top