Vand og naturVand og natur

Bekæmpelsesmetoder efter bestandsstørrelse

Herunder er vist 3 skemaer, der kan give et overblik over hvilke bekæmpelsesmetoder, der er bedst egnede afhængig af bestandsstørrelse og lokation af bestanden af Kæmpebjørneklo.

Små bestande (1-1.000 planter)

Små bestande

Middelstore bestande (1.000- 10.000 planter)

Middelstore bestande

Store bestande (10.000-1.000.000 planter)

Store bestande

Skemaerne er udarbejdet af Orbicon A/S.

Siden er sidst ændret: 15-08-2017 Til top