Vand og naturVand og natur

Afdækning

Her kan du læse om, hvornår man benytter afdækning, og hvordan man gør det.

Afdækning bruges på store arealer, hvor bestanden er stor. Metoden er nem, men ikke fordelagtig for andre planter i samme område.

Hvordan gør jeg?

UV-uigennemtrængelig plast lægges løst ovenpå området med Kæmpebjørneklo. Plasten afskærmer planterne for lys, og de dør. Pløkker og sten kan bruges til at fastgøre plasten.

Hvornår skal jeg gøre det?

Afdækning skal foretages i hele vækstsæsonen fra april-august, og planterne skal holdes afdækket til, de er visnet helt.

Afdækning1

Vær opmærksom på ...

Det er vigtigt at fjerne grene og lignende skarpe genstande, der kan lave hul i plasten, da dette kan spolere hele metoden. Det er også vigtigt at fjerne gamle frøstande, så frøene ikke lever videre i jorden.

Store og livskraftige planter kan overleve denne metode, men afdækning vil i bedste tilfælde slå 98-99 % af planterne ihjel.

Afdækningen kræver løbende opsyn for at sikre total afdækning. Efter kraftig blæst eller voldsomt vejr i afdækningsperioden er det vigtigt at tjekke, om plasten stadig ligger, som den skal.

Læs mere om afdækning som bekæmpelsesmetode på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Siden er sidst ændret: 11-10-2023 Til top