Vand og naturVand og natur

Pulje til Natur- og Friluftsprojekter 2024

Igen i år afsætter Solrød Kommune midler til gennemførsel af natur- og friluftsprojekter til gavn for private og foreninger i kommunen.

Formålet med puljen er at sætte lokal fokus på natur- og friluftsliv, forbedre leveforholdene for vilde dyr og planter og sikre bedre adgang til naturoplevelser for kommunens borgere.

Går du med tanker om et lille projekt, som kan trække borgerne ud i naturen? Det kan være et nyt madpakkested til skovturen, en hvilebænk på aftenturen, en ny sti i kanten af marken, en indhegning til vejens fælles græsning eller et nyt vandhul i udkanten af landsbyen.

Eller har du lyst til at gøre en ekstra indsats for den særlige natur i dit nærområde? Det kan være rydning af hybenroser på stranden, så strandens blomster igen får plads eller oprensning af vandhullet, så padderne igen kan yngle med succes.

Hvis I har en ide til et projekt, som har fokus på naturpleje eller friluftsliv, så find brochure og ansøgningsskema nedenfor og søg om tilskud inden d. 1. juni 2024.

Find brouchuren her.

Find ansøgningsskema her. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til kommunens naturmedarbejder Steffen Gregersen Prehn på tlf. 56 18 23 36. 

Kommunen forudsætter, at ansøger selv står for gennemførelsen af projektet.

Ansøgningen indsendes til: Solrød kommune, Center for By og Bæredygtighed, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, eller elektronisk til cbb@solrod.dk.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top