Vand og naturVand og natur

Færdsel på isen

I perioder med meget frost bliver isen målt på udvalgte søer for at undersøge, om den kan bære.

Isen bliver målt på følgende steder:

  • Gl. Havdrup Gadekær
  • Kr. Skensved Gadekær
  • Søen ved Christians Have
  • Havdrup regnvandsbassin ved Dalparken 

Hvis isen er mindre end 16 cm tyk, vil der være opsat et skilt med ”Færdsel på isen forbudt”.

Bevæger du dig alligevel ud på isen, kan politiet give dig en bøde på 1000 kr.. Er der ikke noget forbudsskilt, må du færdes på isen på eget ansvar.

Steder med permanent forbud mod færdsel på isen

På grund af lokale vandforhold er der PERMANENT FORBUD mod al færdsel på isen her:

  • Kalkgraven
  • Indsøerne (lagunerne) ved Staunings Ø
  • Køge Bugt

Isdykning i Karlstrup Kalkgrav

I Karlstrup Kalkgrav er der mulighed for isdykning. Du skal både have tilladelse til isdykningen fra Naturstyrelsen, der ejer området, og fra Solrød Kommune. Tilladelsen fra Naturstyrelsen kan du indhente her. Du skal indhente tilladelsen fra Naturstyrelsen senest en uge før. Styrelsen giver kun godkendelse til ét dykkerarrangement dagligt.

Motorkørsel til dykkerområdet kræver særskilt tilladelse. Blanketten kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Tilladelsen fra Solrød Kommune kan du få ved at henvende dig til teknisk@solrod.dk. For at give tilladelse kræver kommunen bl.a., at reglerne fra Dansk Sportsdykkerforbund bliver overholdt. Alle dykkere skal fx have dykkercertifikat. Dykningen foregår på eget ansvar, og det er også dykkernes ansvar at holde tilskuere væk fra isen.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top