Vand og naturVand og natur

Biodiversitet i Solrød Kommune

Her kan du læse om biodiversitet og kommunens initiativer til at øge biodiversiteten.

Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed er et udtryk for variationen i den levende natur. Biologisk mangfoldighed betyder kort sagt mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i.

Biodiversiteten i Danmark er ligesom i resten af verden i krise. Aldrig har arter forsvundet så hurtigt og den hurtige nedgang af arter kan tilskrives menneskelige aktiviteter. Den vigtigste årsag til den store nedgang af arter skyldes mangel på arealer til natur og ødelæggelse af arternes levesteder. Især arealer med skov, mose, eng, hede, og græsland, er der mangel på da de udnyttes til landbrug og skovbrug. I Solrød Kommune har vi få, men vigtige naturområder. Vi værner om disse områder og prioritere vores kommunale indsatser om de mest naturrige områder. 

Solrød Kommune gør en indsats for at øge biodiversiteten. Der er mindre og større naturprojekter i gang og flere naturprojekter vil bliver sat i værk i fremtiden for at forbedre naturen og styrke biodiversiteten.

Solrød Kommune deltog sammen med de resterende kommuner i Danmark, i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Konkurrencens formål var at igangsætte en masse projekter der kunne gøre landets kommuner vildere. Solrød kommune bød ind med naturambassadørerne som finaleprojekt. Projektet blev blandt andet valgt fordi det når rigtig langt ud i kommunen. Borgerne bliver inddraget og laver egne projekter, samt formidler deres viden ud til en masse andre. Solrød Kommune løb desværre ikke med sejren, men det gav et rigtig godt skub mod mere fokus på biodiversitet i kommunen.

Siden er sidst ændret: 23-05-2023 Til top