Uddannelse, job og ledighedUddannelse, job og ledighed

ledighed og beskæftigelse

Den første dag du er uden job, skal du melde dig ledig på jobcenteret.

Hvis du skal modtage dagpenge fra en a-kasse, kan du tilmelde dig på jobnet.dk,  og du behøver ikke møde op i jobcenteret.

Hvis du søger om kontanthjælp eller uddannelseshjælp skal du møde op på jobcenteret på din første ledighedsdag.

Når du modtager dagpenge eller kontanthjælp og er jobklar, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.  Det betyder, at du skal:

  • kunne og ville tage et arbejde med dags varsel
  • være tilmeldt Jobcenteret
  •  udarbejde dit CV og lægge det ind i CV-banken på Jobnet.dk senest efter 4 uger 
  •  jævnligt ajourføre dit CV
  • mindst én gang om ugen bekræfte din tilmelding på Jobnet.dk 
  •  deltage i de tilbud, som Jobcenteret giver dig

Tilmeld dig jobnet her (kræver Nem ID)

I de perioder, hvor du får dagpenge eller kontakthjælp, skal du have kontakt med Jobcenteret (eller en anden aktør, som kommunen samarbejder med). Kontaktforløbet skal forbedre dine muligheder for at komme i gang på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt, og du har pligt til at deltage. Du kan godt være tilmeldt jobcenteret og få hjælp af jobcenteret, selvom du modtager anden forsørgelse end kontanthjælp eller dagpenge. Det samme gælder, hvis du  ikke modtager nogen ydelse eller hvis du er i arbejde, men søger andet job.

Herunder kan du læse mere om de pligter, rettigheder og mulighedeer du har når du er ledig eller modtager støtte til at fastholde beskæftigelse.

Siden er sidst ændret: 05-09-2018 Til top