Uddannelse, job og ledighedUddannelse, job og ledighed

Ledighed og beskæftigelse

Den første dag du er uden job, skal du melde dig ledig på jobcenteret.

Hvis du skal modtage dagpenge fra en a-kasse, kan du tilmelde dig på jobnet.dk, og du behøver ikke møde op i jobcenteret.

Hvis du søger om kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du på din første ledighedsdag ringe til jobcenteret for at aftale en tid for et møde.

Når du modtager dagpenge eller kontanthjælp/uddannelseshjælp og er jobparat, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal:

  • kunne og ville tage et arbejde med dags varsel
  • være tilmeldt Jobcenteret
  • udarbejde dit CV og lægge det på Jobnet.dk. Hvis du er dagpengemodtager, skal du gøre det inden for 2 uger. Hvis du modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp, skal du gøre det inden for 3 uger   
  • jævnligt ajourføre dit CV
  • mindst én gang om ugen bekræfte din tilmelding på Jobnet.dk 
  • deltage i de tilbud, som Jobcenteret giver dig

Tilmeld dig jobnet her (kræver NemID).

I de perioder, hvor du får dagpenge eller kontanthjælp, skal du have kontakt med Jobcenteret (eller en anden aktør, som kommunen samarbejder med). Kontaktforløbet skal forbedre dine muligheder for at komme i gang på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt, og du har pligt til at deltage. Du kan godt være tilmeldt jobcenteret og få hjælp af jobcenteret, selvom du modtager anden forsørgelse end kontanthjælp eller dagpenge. Det samme gælder, hvis du ikke modtager nogen ydelse, eller hvis du er i arbejde, men søger andet job.

Herunder kan du læse mere om de pligter, rettigheder og muligheder, du har, når du er ledig eller modtager støtte til at fastholde beskæftigelse.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top