Uddannelse, job og ledighedUddannelse, job og ledighed

Repatriering

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem.

For at flygtninge og indvandrere i Solrød Kommune skal have mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at vende permanent tilbage til deres hjemland, vejledes den enkelte borger, som har et forløb i kommunen, løbende og minimum hvert halve år om muligheden for at blive repatrieret.

Hvis du gerne vil have rådgivning om dine muligheder for at repatriere med støtte, kan du henvende dig til Dansk Flygtningehjælp, der varetager rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven.
Du kan komme i kontakt med dem ved at klikke her.

Vi kan også hjælpe dig med kontakt til Dansk Flygtningehjælp.

Du kan kontakte os på følgende telefonnummer: 56 18 00 00

Ønsker du at læse mere om repatriering, kan du klikke her.

Siden er sidst ændret: 06-12-2023 Til top