Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Sundhedspolitik og indsatser

Her kan du finde information om de politikker, profiler, rapporter som danner baggrund for Solrød Kommunes forskellige indsatser og projekter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedspolitik

Principperne og indsatsområderne i Solrød Kommunes Sundhedspolitik definerer den overordnede ramme for indsatsen på sundhedsområdet og skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker.

Indsatskatalog 2021-22

For at understøtte implementeringen af Solrød Kommunes Sundhedspolitik, er der udarbejdet et indsatskatalog for 2021-22, der udbygger og konkretiserer indsatsområder og indsatser, som Solrød Kommune vil igangsætte eller have øget fokus på de kommende år for at indfri de politiske målsætninger.

Ungeprofil 2021-22

Ungeprofilundersøgelsen 2021-22 for Solrød Kommune er en undersøgelse om hverdagsliv, trivsel, sundhed og risikoadfærd blandt 7.- 10. klasses eleverne – baseret på en spørgeskemaundersøgelse.

Sundhedsprofil 2017

Sundhedsprofil 2017 er en undersøgelse af borgernes sundhed og sundhedsadfærd - baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere over 16 år.

Sundhedsaftale med Region Sjælland

Solrød Kommune indgår sammen med de øvrige 16 kommuner i regionen en sundhedsaftale med Region Sjælland.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Mere info

Du er altid velkommen til at kontakte sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulenten på telefon 56182400 / 56182421 for at få mere at vide om vores sundhedstilbud, eller hvad der i øvrigt bliver arbejdet med inden for forebyggelsesområdet.
Siden er sidst ændret: 20-04-2022 Til top