Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Sundhedspolitik og indsatser

Her kan du finde information om de politikker, profiler og rapporter, som danner baggrund for Solrød Kommunes forskellige indsatser og projekter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedspolitik

Principperne og indsatsområderne i Solrød Kommunes Sundhedspolitik definerer den overordnede ramme for indsatsen på sundhedsområdet og skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker.

Udmøntning af sundhedspolitikken 2023 - 2024

For at understøtte implementeringen af Solrød Kommunes Sundhedspolitik er der udarbejdet en plan for udmøntning af den fælles sundhedsfremmende indsats i 2023 - 2024. Planen konkretiserer overordnede udviklingsområder, indsatser og sundhedstilbud, som Solrød Kommune i perioden vil igangsætte eller videreføre for at skabe øget sundhed for borgere i alle aldre.

Ungeprofil 2021-22

Ungeprofilundersøgelsen 2021-22 for Solrød Kommune er en undersøgelse om hverdagsliv, trivsel, sundhed og risikoadfærd blandt 7.- 10. klasses eleverne baseret på en spørgeskemaundersøgelse.

Sundhedsprofil 2021

Sundhedsprofil 2021 er en undersøgelse af borgernes sundhed og sundhedsadfærd baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere over 16 år.

Sundhedsaftale med Region Sjælland

Solrød Kommune indgår sammen med de øvrige 16 kommuner i regionen en sundhedsaftale med Region Sjælland.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Mere info

Du er altid velkommen til at kontakte sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulenten på telefon 56182400 / 56182421 for at få mere at vide om vores sundhedstilbud, eller hvad der i øvrigt bliver arbejdet med inden for forebyggelsesområdet.
Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top