Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Sundhedstilbud

Her kan du finde information om kommunens forskellige sundhedstilbud og indsatser på forebyggelsesområdet.

Livsstilsændringer kan medvirke til at forebygge sygdom og øge din livskvalitet. Hvis du gerne vil ændre vaner fx i forhold til rygning og alkoholvaner, er der flere muligheder for at få hjælp til dette. Du kan også finde inspiration i forhold til kost og motion.

Vi tilbyder hjælp til stresshåndtering, digitalt søvnforløb for bedre søvn og selvhjælpskursus målrettet angst og depression. Regionerne har desuden et tilbud om gratis internetbehandling af angst og depression.

Vi tilbyder også støtte til en sundere livsstil til borgere, som har øget risiko for udvikling af diabetes type 2 eller hjertekarsygdom med tilbuddet: ’Godt på vej – mod en sundere livsstil’ - se folder (kræver lægehenvisning).

Hvis du eller pårørende lever med en sygdom, har kommunen også forskellige tilbud, som kan hjælpe med at forbedre livskvaliteten. Vi har fx tilbud om rehabilitering til borgere med kronisk sygdom (KOL, hjertekar-sygdom, diabetes type 2) eller kræft, tilbud til borgere med demens og gruppetilbud til deres pårørende eller lær at tackle hverdagen som pårørende til en syg.

Kommunens trivselskoordinator tilbyder hjælp til borgere over 65 år, som savner indhold, aktiviteter og fællesskab i hverdagen. 

Oversigt over sundhedstilbud, fællesskaber og aktiviteter

Find en oversigt over Solrød Kommunes sundhedstilbud på den offentlige sundhedsportal sundhed.dk.

Find fællesskaber, hjælp og tilbud på Socialkompas Solrød. Leder du, eller én du kender, efter en aktivitet eller et fællesskab? Har du brug for råd og vejledning omkring en specifik situation? Socialkompas er en digital platform, hvor du kan søge efter relevante tilbud, aktiviteter eller fællesskaber. Tilbuddene drives af frivillige sociale og sundhedsrettede foreninger og organisationer eller af Solrød Kommune

Tilbud om rehabilitering - støtte til en bedre hverdag med sygdom

Lever du med:

Så har kommunen et rehabiliteringstilbud. Tilbuddet kan hjælpe dig til at opnå den bedst mulige livskvalitet og funktionsevne samt begrænse eller udskyde de komplikationer, der kan opstå i forbindelse med din sygdom. Tilbuddet kræver en henvisning fra egen læge eller kontaktlæge på sygehuset.

Helbredsprofilen

Vil du gerne være på forkant med din sygdom og behandling? www.Helbredsprofilen.dk er udviklet til dig, som lever med langvarig/kronisk sygdom såsom hjerte-kar-sygdom, slidgigt eller KOL. Hjemmesiden tilbyder viden, erfaringer og værktøjer til hjælp i den forandrede hverdag med kronisk sygdom. Bag hjemmesiden står Region Sjælland.

Siden er sidst ændret: 12-01-2024 Til top