Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Skoleelever

Alle elever i skolealderen vil blive tilbudt sundhedssamtaler samt undersøgelse af sundhedsplejersken løbende gennem skoletiden.

Gennem hele skoleforløbet tilbyder sundhedsplejen elever med særlige behov supplerende undersøgelser/samtaler. I/jeres barn vil modtage en indkaldelse fra sundhedsplejersken inden sundhedssamtalerne/undersøgelserne på de aktuelle klassetrin.

Du kan komme i kontakt med sundhedsplejerskerne på deres mobiltelefonnummer eller via dette telefonnummer til Center for Børn og Familier tlf. 56 18 28 60 ved spørgsmål eller behov for drøftelse af problemstillinger vedrørende dit barn.

Sundhedsplejen har et gratis tilbud til skoleelever om hjælp og vejledning i grupper til vægttab og stop af vægtøgning. Læs mere om tilbuddet her.

 

Nedenfor kan du læse mere om sundhedsplejens fastelagte tilbud.

Børnehaveklassen, indskolingsundersøgelse

Sundhedsplejen forventer, at forældre deltager ved undersøgelsen. Barnet vil få undersøgt syn, hørelse, farvesans, målt højde og vægt samt motorisk udvikling. Sundhedsplejersken vil tale om, hvordan indskolingsforløbet er gået for barn og familie.

Formålet med undersøgelserne ved skolestart er:

  • at gøre status over dit barns helbredstilstand i samarbejde med dit barn og dig som forældre
  • at opfange sundhedsmæssige problemer, vurdere dit barns forudsætninger for at mestre kravene til skolegangen, drøfte og vejlede i spørgsmål om levevis, stærke og svage sider, fritid, SFO m.m.

1. klasse Sundhedscirkus

I 1. klasse tilbydes klassen samlet sundhedspædagogisk undervisning. Hvis I som forældre ønsker en individuel konsultation, er I velkomne til at kontakte sundhedsplejen.

5. klasse

I 5. klasse er der individuelle sundhedssamtaler samt pubertetsundervisning for klassen.

6. klasse

I 7. klasse er der også individuelle sundhedssamtaler samt synsundersøgelse.

8. klasse, udskolingsundersøgelse 

I 8. klasse tilbydes klassen sundhedskaravanen samt individuel hørescreening og eventuel sundhedssamtale. Undersøgelsen er lovpligtig, og derfor vil elever, der ikke deltager, blive henvist til egen læge.

 

Siden er sidst ændret: 13-02-2024 Til top