Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Plejeorlov

Ønsker du at passe en nærtstående person, som vælger at dø i eget hjem, kan du søge plejeorlov.

Du kan som pårørende søge om plejeorlov til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort

  • at den døende skal have et plejebehov

  • at du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven

  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem

Ved ansøgning er der brug for følgende dokument:

  • Erklæring fra hospital/egen læge om, at borgeren er overgået fra behandling til lindrende plejeomsorg. Denne erklæring kan eventuelt indhentes af kommunen.

Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top