Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Seniorsamtale - Forebyggende hjemmebesøg

Solrød Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til borgere over 65 år.

En seniorsamtale/forebyggende hjemmebesøg giver mulighed for at drøfte forskellige emner og tiltag, som kan være med til at støtte op om et godt seniorliv.

Du vælger selv, hvad der skal tales om. Det kan f.eks. være trivsel, tryghed, aktiviteter, sundhed og tanker om fremtiden.

Derudover kan du få et overblik over tilbud og aktiviteter i Solrød Kommune.

Sundhedsrådgiverne tilbyder besøg også til dig, som har det godt. Formålet med besøget er at sætte ind, før eventuelle problemer opstår.

Udover tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er det også muligt at få forløb ved kommunens trivselskoordinator. Forløbet henvender sig til dig, der er over 65 år, som savner indhold, aktiviteter og fællesskab i hverdagen.

Hvem får tilbud om seniorsamtale/forebyggnde hjemmebesøg?

Det første tilbud om en seniorsamtale modtager du, hvis du bor alene, når du er fyldt 70 år.

Hvis I er flere i husstanden, modtager du det første tilbud, når du fylder 75 år.

Alle modtager et tilbud, når de fylder 80 år.

Fra du er 82 år tilbydes du et årligt tilbagevendende besøg.

Tilbuddet om samtalen sendes til din e-boks eller med posten.

Alle over 65 år er velkomne til at tage kontakt

Der kan være flere grunde til, at man ikke trives. Der kan være sygdom enten hos dig eller hos dine pårørende. Det kan være, du ikke længere kan overskue hverdagen, mangler netværk osv. Du kan få hjælp til afklaring af spørgsmål samt vejledning om aktiviteter og støttemuligheder i kommunen, som kan være relevante for dig.

Vi tilbyder automatisk besøg til dig hvis:

  • Du har mistet en ægtefælle. Besøg tilbydes 6 til 8 uger efter dødfaldet og igen efter et halvt år.  
  • Du har en ægtefælle, som er flyttet i plejebolig. Besøget tilbydes 8 til 10 uger efter indflytningen.
  • Du er flyttet til Solrød Kommune, og du er mellem 70 og 74 og bor alene eller er over 75 år. Der tilbydes besøg 8 til 12 uger efter flytningen.

Praktiske informationer

Der er afsat ca. en time til samtalen, og den er tilrettelagt som et besøg i dit hjem. Hvis du ønsker det, kan samtalen foregå i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter.

  • Det er frivilligt, om du vil tage imod seniorsamtalen, og tilbuddet er gratis.
  • Du er velkommen til at have pårørende eller andre med til samtalen.
  • Samtalen er fortrolig og omfattet af tavshedspligt.
  • Der er ikke tale om et visitationsbesøg. Derfor kan der ikke træffes afgørelse om hjemmehjælp eller lignede.
  • Det er en sundhedsprofessionel, som kommer på besøg.  

Lovgivning  

Servicelovens § 79

Kvalitetsstandard

Her finder du kommunens kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg og seniorsamtaler.

Pjece - "Seniorsamtale Information - Et godt seniorliv"

Her finder du den pjece, som udleveres til alle, der tager imod en seniorsamtale.

Har du spørgsmål? Ønsker du besøg? Er du bekymret for nogen i din omgangskreds?

Kontakt sundhedsrådgiverne:

Lone Rømer på telefon 56182431 eller mail lro@solrod.dk.
Karin Brunsgaard Pedersen på telefon 56182577 eller mail kbs@solrod.dk.

Vær opmærksom på ikke at sende personfølsomme oplysninger, som fx CPR-nummer, i en almindelig e-mail til os. Brug i stedet sikker e-mail til Sundhedsfremme og Forebyggelse. Du kan finde kontaktinformationer i "Kontakt-boksen".

Siden er sidst ændret: 08-02-2024 Til top