Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Seniorsamtale - Forebyggende hjemmebesøg

Et tilbud til dig der er over 65 år.

En seniorsamtale eller et forebyggende hjemmebesøg, som det også hedder, giver mulighed for at drøfte forskellige emner og tiltag, som kan være med til at støtte op om et godt seniorliv.

Du vælger selv, hvad der skal tales om, det kan f.eks. være trivsel, tryghed, aktiviteter, sundhed og tanker om fremtiden.

Derudover kan du få et overblik over tilbud og aktiviteter i Solrød Kommune.

Sundhedsrådgiverne tilbyder besøg også til dig, som har det godt. Formålet med besøget er at sætte ind før eventuelle problemer opstår.

Hvordan forløber en samtale?

Der er afsat ca. en time til samtalen, og den er tilrettelagt som et besøg i dit hjem. Hvis du ønsker det kan samtalen foregå i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter.

Du er velkommen til at have pårørende eller andre med til samtalen.

Praktiske informationer

Det første tilbud om en seniorsamtale kommer automatisk, når du fylder 75 år, og fra det år du fylder 80, tilbydes du et årligt tilbagevendende besøg.

Hvis du er over 65 år, og din livssituation har ændret sig væsentligt de seneste år, så forandringerne påvirker din hverdag, så kan du også få hjælp til afklaring af spørgsmål, samt vejledning om aktiviteter og støttemuligheder i kommunen, som kan være relevante for dig.

  • Det er frivilligt, om du vil tage imod seniorsamtalen, og tilbuddet er gratis.
  • Samtalen er fortrolig og omfattet af tavshedspligt.
  • Der er ikke tale om et visitationsbesøg, derfor kan der ikke træffes afgørelse om hjemmehjælp eller lignende.
  • Det er en sundhedsprofessionel, som kommer på besøg.

Har du spørgsmål? Ønsker du besøg? Er du bekymret for nogen i din omgangskreds?

Kontakt sundhedsrådgiverne

Lone Rømer på telefon 5618 2431 eller mail lro@solrod.dk.
Karin Brunsgaard Pedersen på tlf. 5618 2577 eller mail kbs@solrod.dk.

Siden er sidst ændret: 25-11-2018 Til top