Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Tilbud til borgere med demens

I Solrød Kommune er der en række muligheder for sociale fællesskaber, når man har en demenssygdom.

Daghjemmet Oasen

Oasen er et daghjem for borgere med demens eller symptomer på demens. Daghjemmet er indrettet, så det ligner et privat hjem, og aktivitetstilbuddene er letgenkendelige fra hverdagen. 

Du kan komme 1-5 dage om ugen. Sammen finder vi ud af, hvad dit behov er. Oasen har åbent alle hverdage. Der er mulighed for at blive visiteret til kørsel, så du kan blive hentet og kørt hjem igen. Der er brugerbetaling på kørsel og forplejning. 

En medarbejder fra Oasen vil blive din faste kontaktperson. Du vil blive tilbudt et besøg af din kontaktperson inden for de første par måneder efter opstart. 

Der er ansat fire social- og sundhedsassistenter i Oasen.

Er du interesseret i at komme i Oasen, skal du eller dine pårørende henvende jer til Visitationen. Så vil de vurdere, om du kan visiteres til Oasen. 

Visitations- og koordinationsenheden tlf. 5618 2428

Du er velkommen til at kontakte Demensteamet eller Oasen, hvis du har nogle spørgsmål om Oasen. 

Demensteamet tlf. 5618 2441 

Daghjemmet Oasen tlf. 5618 1971

Torsdagcafé - i samarbejde med Alzheimerforeningen

Torsdagscaféen er et mødested til dig, der har en demenssygdom og bor i egen bolig. 

Her kan du mødes med andre, der har en demenssygdom og have en hyggelig formiddag. 

Caféen er hver torsdag kl. 9:30-12, og det koster 10 kr. at deltage. Det foregår på Aktivitets- og Frivilligcenteret, lokale 1. Du skal selv sørge for transport til og fra torsdagscaféen.

Caféen drives af frivillige fra Alzheimerforeningen Østsjælland. Alle frivillige kender til demens eller har haft demens inde på livet.

Du skal tilmelde dig torsdagscaféen. Information fåes hos Demensteamet på tlf. 5618 2441. 

Café Solrødderne - i samarbejde med Alzheimerforeningen

Café Solrødderne er et mødested for dig, der har en demenssygdom og for dine pårørende.

Det foregår om onsdagen én gang om måneden fra kl. 18-20.

I Café Solrødderne får du dejlig mad, hyggeligt selskab og gode oplevelser. Det koster 50 kr. at deltage, og du skal selv sørge for transport.

Café Solrødderne holder til i Salen i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter.

Caféen drives af frivillige fra Alzheimerforeningen Østsjælland. Alle frivillige kender til demens eller har haft demens inde på livet.

Du skal tilmelde dig Café Solrødderne. Information fåes hos Demensteamet på tlf. 5618 2441. 

Siden er sidst ændret: 07-05-2020 Til top