Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Tilbud til borgere med demens

I Solrød Kommune er der en række muligheder for sociale fællesskaber, når man har en demenssygdom.

Daghjemmet Oasen

Oasen er et daghjem for borgere med demens eller symptomer på demens. Daghjemmet er indrettet, så det ligner et privat hjem, og aktivitetstilbuddene er letgenkendelige fra hverdagen. 

Du kan komme 1-5 dage om ugen. Sammen finder vi ud af, hvad dit behov er. Oasen har åbent alle hverdage. Der er mulighed for at blive visiteret til kørsel, så du kan blive hentet og kørt hjem igen. Der er brugerbetaling på kørsel og forplejning.

En medarbejder fra Oasen vil blive din faste kontaktperson. Du vil blive tilbudt et besøg af din kontaktperson inden for de første par måneder efter opstart. 

Der er ansat fire social- og sundhedsassistenter i Oasen.

Er du interesseret i at komme i Oasen, skal du eller dine pårørende henvende jer til Demensteamet. Så vil de vurdere, om du kan visiteres til Oasen. 

Du er velkommen til at kontakte Demensteamet eller Oasen, hvis du har nogle spørgsmål om Oasen. 

Demensteamet tlf. 5618 2441. Daghjemmet Oasen tlf. 5618 1971

"Bussen"

"Bussen" er et tilbud til borgere med demens i let til moderat grad.

Man skal visiteres til en plads i "Bussen", og man bliver som udgangspunkt tilbudt én dag - tirsdag eller fredag. 

"Bussen" er et tilbud, hvor der er mulighed for at komme på små udflugter fx en skovtur, en tur til Køge Havn eller andet alt efter vejr og vind. Borgerne i bussen vil blive inddraget i planlægningen. "Bussen" varetages af to social- og sundhedsassistenter. Der er plads til syv borgere. 

Hvis man bliver visiteret til en plads i "Bussen", bliver man kontaktet og får tilbudt et besøg af sin kontaktperson. 

Borgeren skal selv sørge for madpakke til turen. 

Få mere information om tilbuddet hos Demensteamet på tlf. 5618 2441.

 

Torsdagcafé - i samarbejde med Ældre Sagen

Torsdagscaféen er et mødested til dig, der har en demenssygdom og bor i egen bolig. 

Her kan du mødes med andre, der har en demenssygdom og have en hyggelig formiddag. 

Caféen er hver torsdag kl. 9:30-12:00. Det foregår på Aktivitets- og Frivilligcenteret, lokale 1. Du skal selv sørge for transport til og fra torsdagscaféen.

Caféen drives af frivillige fra Ældre Sagen. Alle frivillige kender til demens eller har haft demens inde på livet.

Du skal tilmelde dig Torsdagscaféen. Information kan fås hos Demensteamet på tlf. 5618 2441. 

Siden er sidst ændret: 03-11-2023 Til top