Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Kursus for borgere med demens og pårørende

1-2 gange om året afholder Demensteamet forskellige kurser om demens. Kurserne tager udgangspunkt i materiale udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens og er en del af et længere projektforløb i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens. Det er gratis at deltage.

1. Kursus for pårørende

Kurset er til dig som er ægtefælle/samlever, barn eller på anden måde har tæt kontakt til et menneske med demens, som bor i eget hjem. 

Undervisningen kommer omkring forskellige emner, som giver dig viden, forståelse og redskaber til at leve, støtte og være sammen med et menneske der har en demenssygdom. Vi kommer omkring;

  • De forskellige demenssygdomme og hvordan demenssygdomme kan påvirke funktion og hverdagen.  
  • Du får viden om de faktorer der kan have indflydelse på trivsel og adfærd hos personen med demens, udover demenssygdommen
  • Kommunikation
  • Hvordan du drager omsorg for dig selv
  • Regler og lovgivning på demensområdet

Kurset består af 5 moduler. Vi starter nyt forløb d. 13. september 2022.

Har du spørgsmål til forløbet er du velkommen til at kontakte Demensteamet på tlf. 5618 2441 eller email: demensteam@solrod.dk

Tilmelding sker ved at kontakte Demensteamet på tlf. 5618 2441 eller email: demensteam@solrod.dk, ved at oplyse navn, telefonnummer og email. Kurset vil blive oprettet ved 8 deltagere. 

 

2. Kursus for dig der har demens og din ægtefælle/samlever eller barn. 

Kurset er for dig der har fået stillet en demensdiagnose inden for det sidste år og en pårørende. Vi håber på at starte et ny kursusforløb i efteråret 2022. 

Kurset kommer omkring forskellige emner, som giver dig viden og redskaber til at leve med demens. Det består af 5 moduler og er en blanding af undervisning og dialog. Kurset kommer omkring:  

  • Demenssygdomme, behandling og sundhedsfremme – Du får viden om de mest almindelige demenssygdomme, symptomer og behandling samt sund livsstil, når man har demens
  • Hverdagen med demens - Du får her viden og redskaber til nogle af de udfordringer, der kan opstå i hverdagen som følge af demens.
  • Kommunikation - Du får redskaber og inspiration til at bevare en god kommunikation med andre.
  • Følelser og forhold til andre mennesker - Fokus på de følelsesmæssige reaktioner, der kan opstå gennem sygdommen, og hvordan disse reaktioner kan påvirke parholdet, familien og vennekredsen.
  • Fremtiden, vigtige beslutninger, rettigheder og jura – I bliver præsenteret for forhold, som er vigtige at tage stilling til, når du har en demenssygdom eller er pårørende til en person med demens.

Det afholdes i Aktivitets- og frivlligcenteret. 

Har du spørgsmål til forløbet er du velkommen til at kontakte Demensteamet på tlf. 5618 2441 eller e-mail: demensteam@solrod.dk

 

 

Siden er sidst ændret: 01-07-2022 Til top