Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Hvad gør jeg ved mistanke om demens?

Hvis du har mistanke om, at du eller din pårørende er ved at udvikle demens, skal du henvende dig til din egen læge. Lægen vil foretage forskellige undersøgelser for at fastslå, om det kan skyldes anden sygdom. Væskemangel, infektioner, depression og stress er nogle af de sygdomme, der kan give de samme symptomer som demens. Lægen vurderer, om du skal henvises til udredning hos speciallæge. 

Demens er en sygdom i hjernen. De første tegn på demens vil ofte være glemsomhed, at du gentager dig selv, får sværere ved at klare de normale, kendte opgaver eller ændrer adfærd. 

Du kan læse mere om demenssygdomme og symptomer på National Videnscenter for Demens eller på Alzheimerforeningens hjemmeside.

Demensteamet vil gerne medvirke til udredning, så du er velkommen til at kontakte os, hvis du eller dine pårørende har behov for støtte til at komme i gang.

Kontakt

Demensteamets tlf. 5618 2441 

E-mail: demensteam@solrod.dk 

Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top