Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Hjælp til praktisk og personlig pleje samt aflastning

Som pårørende kan man have brug for hjælp og støtte til at klare de praktiske opgaver i hjemmet. Borgere med demens kan også få svært ved klare personlig pleje, og du kan få brug for et pusterum for at finde ny energi.

Praktisk og personlig hjælp

Når demenssygdommen udvikler sig, kan du få behov for hjælp til at klare de praktiske og personlige opgaver. 

Oplever du eller dine pårørende at have behov for hjælp, kan du kontakte Visitation- og koordinationsenheden og søge om hjemmehjælp. 

Visitations- og koordinationsenheden tlf. 5618 2428. 

Du kan læse mere om hjemmehjælp her

Det er også hos Visitation- og koordinationsenheden, at du kan søge om hjælpemidler og genoptræning. 

Aflastning

Daghjemmet Oasen kan benyttes som aflastning for pårørende i dagtimerne.

Der er mulighed for, at borgere med demens kan komme på rehabiliteringsophold på Christians Have. Opholdet kan bevilges, hvis du som pårørende har behov for aflastning eller skal på ferie. Der tilbydes 8 dages ophold, og de skal planlægges 12 uger før. Der er egenbetaling på opholdet. 

Du kan læse mere om rehabiliteringsopholdet her. Det er Visitations- og koordinationsenheden, som visiterer til ophold.

Visitations- og koordinationsenheden tlf. 5618 2428. 

Fra januar 2021 tilbyder Solrød Kommune afløsning i eget hjem. Det er til jer, hvor ægtefællen med demens ikke kan være alene i eget hjem. Tilbuddet omfatter en løsning på 12 timer om måneden, hvor der kommer en personale fra et særligt team i hjemmeplejen hjem til jer og er i hjemmet, imens ægtefællen er ude. Vil du hører mere om tilbuddet, så kontakt demensteamet på tlf. nr. 5618 2441.

I forbindelse med et projekt tilbydes der nu også døgnafløsning i eget hjem. Hvis du som ægtefælle gerne vil være væk fra hjemmet, fx weekendophold eller andet, så kan der være mulighed for at få en afløser fra vores team i hjemmeplejen til at være i hjemmet de timer du er væk. Afløsningen skal planlægges min. 1 måned før afholdelse og max 7 dages varighed. Kontakt demensteamet og hør mere, tlf. nr. 5618 2441. 

 

 

Siden er sidst ændret: 17-02-2021 Til top