Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Børnetandpleje

Almindelig tandbehandling er gratis til, dit barn er 18 år (21 år for børn født i 2004 og senere).

Når dit barn bliver født, eller når I flytter til kommunen, vil du få et brev om, at du skal vælge en tandlæge til dit barn. Du skal selv bestille den første tid hos tandlægen, når dit barn er 3 år. Derefter vil barnet blive indkaldt til eftersyn med 15 måneders mellemrum.

Solrød Kommune er en praksiskommune. Det vil sige, at vi ikke har en kommunalt ejet tandklinik, hvorfor vi har lavet aftaler med de privatpraktiserende tandklinikker om, at jeres barns tandplejetilbud udføres/varetages af dem. Det betyder for jer, at jeres børn skal ses hos en selvvalgt privatpraktiserende tandlæge, men at kommunen varetager administrationen af området.

Ifølge ny lov 1. juli 2022 tilbydes tandpleje gratis til og med 21 år. Ordningen indfases gradvist frem til 2025. Den omfatter derfor børn født i 2004 og senere. 

Tandregulering

Solrød Kommune betaler kun for at få rettet dit barns tænder, hvis barnet bliver visiteret af den specialtandlæge, kommunen samarbejder med.

Alle børn bliver i 3. klasse indkaldt til undersøgelse hos specialtandlægen, der vurderer, om de har en fysiologisk begrundelse for at få tandregulering. De børn, der ikke allerede er startet på at få rettet tænder, bliver senere indkaldt til undersøgelse. Det sker for pigerne i 5. klasse og drengene i 6. klasse.

Du modtager et brev inden undersøgelsen med oplysninger om tid og sted. Undersøgelsen foregår på barnets skole eller hos tandplejen i Center for Børn og Familier, Højagervænget 35.

Forebyggelse

Kommunens tandplejer tilbyder besøg i mødregrupper. Her vil der blandet andet blive talt om:

  • tandfrembrud
  • kost i forhold til tænder
  • sut/sutteflasker i forhold til tænder
  • tandbørstning

Siden er sidst ændret: 25-04-2024 Til top