Renovering af stitunnel under Tåstrupvej fremskyndet fra 2024 til 2020

De fine roser i midterrabatten er kommet i midlertidig pleje et andet sted, mens renoveringen pågår.

Som de fleste har bemærket, så er der igen aktivitet på Tåstrupvej – præcis hvor der for et lille år siden blev plantet roser og sat fodhegn. Renovering af stitunnelen ved OJD er igangsat et par år tidligere end planlagt, da et eftersyn viste et behov for at sætte ind tidligere end først antaget med en forventede betonrenovering.

Kommunens rådgiver på bygværker og broer, Broconsult, anbefalede tidligere på året, at der blev afsat midler til at fremskynde renoveringen, som ellers først var planlagt til 2024.

Byrådet meddelte i marts 2020, at der kunne fremrykkes midler fra næste års renoveringspulje, så renoveringen kunne igangsættes som anbefalet af kommunens rådgiver, og udsættelse kun ville fordyre en renoveringsprocessen.

Under renovering bliver trafikken opretholdt men indsnævret til en enkelt vejbane på skift. De blomstrende roser i midterrabatten er derfor kommet i pleje midlertidigt, mens opgaven udføres med frigravning af tunnel, så der kan betonrenoveres. Efterfølgende får betontunnelsen en ny ”regnfrakke” på, som skal holde den skadelige fugt væk, og dermed give tunnelrøret mange flere år i jorden under Tåstrupvej.

Renoveringen forventes afsluttet til efteråret – og så vil roserne komme tilbage i midterrabatten og være klar til at blomstre igen fra 2021.   

En lignende tunnel under Åsvej bliver også renoveret i 2020.