Renovering af bro over Solrød Byvej

Nu igangsættes renovering af broen der fører Banestien over Solrød Byvej

I perioden fra uge 28. og frem til uge 38, vil der foregå renoveringsarbejder på stibroen.

Entreprenøren NCC vil begrænse lukningen af broen mest muligt, men der vil ikke kunne undgås at der i korte perioder er nød til at blive spærret af for færdsel over broen.
Heldigvis har vi et godt stisystem i Solrød Kommune, så du skal ikke ud på en stor omvej.

På viste kort ses med rød markering broens placering og med grøn markering kan du se en alternativ rute til og fra Solrød center.