Nu starter jordarbejdet på en kommende sti mod Køge Nord

På sigt er det planen, at en ny sti, skal gå over Cordozavej via en bro, og en del af det forberedende arbejde bliver nu udført

I forbindelse med etableringen af det nye boligområde Green Hills, blev der i samarbejde med Køge Kommune planlagt en stiforbindelse, som på sigt skal skabe en bedre forbindelse til Køge Kommune og ikke mindst Køge Nord Station. Stien er planlagt til på sigt at gå over Cordozavej via en bro, og en del af det forberedende arbejde er allerede udført i foråret på den nordliggende side af Cordozavej.

Nu starter den del af jordarbejdet, der ligger på den sydlige side af Cordozavej op. Anlægsarbejdet forventes at vare knap en måned, men kan blive forsinket af meget vådt vejr. Arbejdet bør ikke give gener for borgerne.

Når den kommende bro over Cordozavej på sigt skal etableres, vil det bl.a. blive afstemt med den del af stiprojektet, der kommer til at ligge i Køge Kommune.