Nu renoveres Mosestien (Uge 45-51 - 2021)

Mellem Maglekærvej og Vestre Grænsevej

Belægningen på dele af Mosestien er i særdeles dårlig stand. Derfor bliver kloakbrøndene renoveret og asfalten på gangarealet udskiftes med SF-sten. Samtidig udskiftes belysningen til lamper, der har et mindre elforbrug.
De huse, der ligger tæt på stien, vil fremover ikke få lys ind i hjemmet.

Stien udgør en trafikåre for skolebørn, cyklister og gående. Derfor er arbejdet planlagt i etaper således, at det er til mindst muligt gene for de færdende, og stien forbliver åbent under hele anlægsperioden. Dog vil det på dele af strækningen være nødvendigt, at cyklister står af og trækker cyklen.