LED-lys skal øge sikkerheden for bløde trafikanter

Solrød Kommune afprøver et nyt system, der skal skabe rammerne for endnu højere trafiksikkerhed og tryghed ved rundkørslen Cementvej-Solrød Strandvej.

Solrød Kommune har indgået et samarbejde med OPEKA om at afprøve et nyt system, der skal skabe rammerne for endnu højere trafiksikkerhed og tryghed ved rundkørslen Cementvej-Solrød Strandvej.

Systemet skal være med til at øge trafiksikkerhed og trygheden for bløde trafikanter ved rundkørslen Cementvej-Solrød Strandvej. Systemet, som består af to såkaldte skaller, er placeret ved hvert af de tre fodgængerovergange ved rundkørslen. Skallerne genkender fodgængeres og cyklisters bevægelse, når de nærmer sig rundkørslen. Så advarer systemet bilisterne med hvide blinkende LED-lys og giver dermed føreren mere tid til at reagere. Lyset kan også ses af bilister inde i rundkørslen og gør herved opmærksom på bløde trafikanter, når man skal ud af rundkørslen igen.

Lyset kan under normale forhold ses i en afstand på op til 200 meter og op til 50 meter ved kraftig sne og regn.

Da skallerne kun aktiveres, når der er fodgængere eller cyklister, kan man skabe et mere flydende trafikflow ved rundkørslen.