KLAR Forsyning arbejder ved Munkekærskolen

Et større regnvandsbassin bliver anlagt på Munkekærskolens grønne boldareal hen over sommeren.

KLAR Forsyning skal klimasikre hele Solrød Strand for at kunne håndtere fremtidens stigende mængder af nedbør og minimere risikoen for oversvømmelser. Derfor anlægger de et større regnvandsbassin på Munkekærskolens grønne boldareal.

Arbejdet forventes udført i hverdagene kl. 07-20.

Anlægsarbejdets etape 1 startede op i den første uge af skolens sommerferie uge 27 og vil forløbe i hele sommerferien. De forventer at være færdig med bassinarbejdet slut august. 

Når arbejdet er færdigt, vil boldbanen blive genetableret. 

Alle borgere er informeret om arbejdet via brev fra KLAR Forsyning og kan kontakte for yderligere info:

Projektansvarlige hos Krüger A/S, Frank Agerskov tlf. 39 57 21 49 eller

Projektleder, Charlotte B. Jersborg tlf. 56 65 22 22 / 21 27 17 33