Energibesparelser på vejbelysningen er nu iværksat efter aftale med Byrådet

Efter aftale med Byrådet er den eksisterende natslukning af kommunens vejbelysning nu udvidet fremadrettet.

Efter aftale med Byrådet er den eksisterende natslukning af kommunens vejbelysning nu udvidet fremadrettet.

80% af kommunens vej- og stibelysning har fået udvidet natslukningen, idet de øvrige 20% som hidtil fortsat ikke er slukket på de overordnede veje.

Dette betyder at der på hverdagsaftner vil være natslukket mellem kl. 00.00-05.00 og i weekenden mellem kl. 02.30-06.00.