Åsvej afspærres mellem banen og Åsager

Fra den 20. oktober 2020 frem til jul bliver Åsvej spærret, og du skal i stedet køre ad den nye vejadgang via Roskildevej.

Åsvej bliver spærret mellem banen og Åsager fra den 20. oktober 2020 frem til jul, da der skal laves ledningsarbejde på strækningen, som en del arbejdet ved den kommende erhvervskile. Den eksisterende skolesti bliver ikke lukket eller berørt af afspærringen. 

Den nye vejadgang via statsvejen, Roskildevej, er nu blevet færdig, og det betyder, at du nu skal benytte denne nye vej for at komme til og fra Jersie Landsby. Du kan se den foreslåede omkørselsrute på kortet nedenfor. 

Bus 246 fra Jersie vil også blive omlagt, så der i retning mod Solrød køres via Roskildevej/Cordozavej og Tåstrupvej mod Solrød Station. Fra Solrød Station drejer bussen ikke ned af Åsvej, men fortsætter til Cordozavej/Roskildevej, og drejer ned ad den nye stikvej mod Jersie. Busstop ved Åsager vil i perioden blive flyttet længere op ad Åsvej, omkring Åsvej 13/15.

I perioden kan du kun køre til Åsager og området Strandgården fra Tåstrupvej. 

Kort spærring af Åsvej