Udbud af Cordozasvinget 12 i området Cordozasvinget Nord

Udbud af kommunalt grundareal i området Cordozasvinget Nord til opførelse af 30 lejligheder

Billede Til Udbud

Solrød Kommune udbyder et ubebygget grundareal i Cordozasvinget Nord til opførelse af 30 lejligheder med et samlet etageareal af ca. 2.457 m².

Udbuddet sker på baggrund af, at erhvervsområdet står overfor en omdannelse til boligområde, hvilket kommuneplan og lokalplan giver mulighed for.

Der blev derfor i 2023 udarbejdet et samlet skitseprojekt for hele Cordozasvinget Nord med henblik på at opnå den bedste helhedsløsning, herunder også ift. veje, stier og grønne arealer. 

Læs mere her