Pulje - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder m.m."

Nu åbnes der igen for ansøgninger om støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune.

Formål

Puljen - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune” har til formål at skabe forskønnelse af de grønne områder og gøre Solrød smukkere.

Beskrivelse

Solrød kommune er i hastig udvikling, og dermed er der også behov for at kunne bevæge sig i grønne områder og natur. Vi ved, at det øger livskvaliteten for både unge og gamle at færdes i skønne grønne områder. Vi ønsker derfor at værne og udvikle de grønne områder, som findes i kommunen gennem forskønnelse af disse sammen med borgerne. Fonden, som er vedtaget af Byrådet den 19. marts 2018, har 402.880 kr. pr. år i puljen.

Tildelingskriterier

Puljen kan søges til et projekt, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Der lægges desuden vægt på, hvor mange borgere projektet vil tilgodese samt hvorledes den fremtidige drift m.v. af projektet sikres.

Puljen yder maksimalt tilskud op til 80% af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være selvfinansieret af foreninger eller udgøres af frivillig arbejdskraft. I forbindelse med frivillig arbejdskraft kan der maksimalt regnes med 100 kr. i timen. Det er en god ide at gøre sig overvejelser om egenfinansieringen, inden I søger.

Hvis projekter, der er ydet tilskud til, ikke er udført inden for kalenderåret efter tildelingen, kan tilskuddet bortfalde.

Eksempler på projekter, der er givet støtte til:

Svenstrupvang i Havdrup

En gruppe borgere ved Svenstrupvang søgte i 2018 om penge til forskønnelse af midterrabatten ved Svenstrupvang. Ideen var, at gøre området smukkere og samtidig godt for både insekter, fugle, egern og mennesker. For at opnå dette har borgerne plantet en varierende beplantning af træer, buske og blomster med forskellige blomstringstidspunkter. Et andet sted har de skrællet græstørvene af et stykker af rabatten og tilføjet råjord. Heri har de sået hjemmehørende arter, der kræver et næringsfattigt miljø.

Svenstrupvang

Forskønnelse af areal ved Jersie Station

Jersie Strands Grundejerforenings Fond ønskede at forskønne arealerne ved Jersie Station. Fonden søgte et mindre beløb ved forskønnelsespuljen og har ved hjælp af disse midler anlagt legeområde, petanquebane og vilde blomster ved stationen.

Jersie Station

 

Ansøgningskredsen

  • Privatpersoner
  • Folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbylaug
  • Almennyttige foreninger
  • Andre foreninger
  • Kommunale institutioner/afdelinger
  • Selvorganiserede grupper

Der skal være en navngiven kontaktperson, som påtager sig ansvaret for at gennemføre projektet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. december 2020.

Puljens størrelse er på 402.880 kr.

Du finder ansøgningsskema her.

Ansøgningsskema sendes med post til Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller på mail til teknisk@solrod.dk.

Har du spørgsmål til puljen er du velkommen til at ringe på 56182000.

Beslutningskompetence

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Retningslinjer for regnskab m.v. findes beskrevet her.