Spørgsmål og svar om lokalplanforslag til muligt nyt biogasanlæg

I dette spørgsmål/svar-ark gennemgår vi de mest stillede spørgsmål i forbindelse med lokalplanforslaget.

Solrød Kommune har modtaget en ansøgning fra Solrød Bioenergi ApS, der ønsker at etablere et biogasanlæg samt et opgraderingsanlæg ved siden af det eksisterende Solrød Biogas A/S ved Åmarken. Kommuneplanen har siden 2012 gjort det muligt at etablere tekniske anlæg såsom biogasanlæg på området ved Åmarken.

Solrød Kommune skal myndighedsbehandle ansøgningen og har derfor udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende miljøkonsekvensrapport, som er i offentlig høring i 8 uger fra den 13. oktober 2020 til den 8. december 2020.

Lokalplanforslaget har givet anledning til en række spørgsmål, og i dette spørgsmål/svar-ark* gennemgår vi de mest stillede spørgsmål i forbindelse med lokalplanforslaget.

Den 30. november 2020 har du mulighed for at deltage i et digitalt borgermøde, hvor du kan blive klogere på og stille spørgsmål til lokalplanforslaget. Du kan se en optagelse af mødet her. 

*En tidligere udgave stod der ved en fejl, at miljøkonsvekvensrapporten var i høring, men det er miljørapporten, der i høring. Det er nu rettet. Der er samtidig tilføjet en præcisering på side 4 om klager over lugtgener. Arket er den 3. december 2020 blevet opdateret med et par ekstra linjer om klimagevinst på side 2.