Deltag i workshops, møder og fokusgrupper om Borgernes Hus

Solrød Kommune inviterer i efteråret 2021 til en række workshops, møder og fokusgrupper om, hvilke funktioner et muligt Borgernes Hus kan rumme.

I perioden frem til, at byrået skal tage den endelige beslutning om et Borgernes Hus i 2022 skal der  gennemføres en bred inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsliv. Målet er at sikre, at så mange som muligt får mulighed for at kommer med ønsker og idéer til et muligt Borgernes Hus.

Solrød Kommune inviterer i efteråret 2021 til en række dialogmøder, workshops og interviews om, hvilke funktioner et muligt Borgernes Hus skal rumme - se datoerne herunder. 

Informations- og borgermøder

Du skal tilmelde dig informations- og borgermøder på Borgerneshus@solrod.dk senest 24 timer før det pågældende møde. 

19. august kl. 17-18.30: Informationsmøde i Aktivitets og Frivilligcenteret, Solrød Center 85 - Se slides fra mødet her

28. august kl. 10-14: Hør om Borgernes Hus til Fritid i Solrød, Stationspladsen ved Solrød Center

31. august kl. 13-15: Åbent informationsmøde med udgangspunkt i ældre borgeres behov. Aktivitets og Frivilligcenteret, Solrød Center 85

1. september kl. 17.30-19: Dialogmøde: Hvordan udvikler vi Solrød Bymidte med et Borgernes Hus? Aktivitets og Frivilligcenteret, Solrød Center 85

Workshops

Til workshops arbejder vi i mindre grupper og drøfter, hvilke funktioner der mangler i Solrød Kommune, og hvordan et Borgernes Hus kan opfylde borgere, foreningers og erhverslivets behov.

Alle workshops holdes i Mødelokale 25 på 1. sal i Solrød Bibliotek og Kulturhus, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand. Du skal tilmelde dig på Borgerneshus@solrod.dk eller i dialogvognen ved Solrød Center i dialogvognens åbningstid. Tilmelding skal ske senest 24 timer før det pågældende møde. 

7. september kl. 17-18.30: Hvordan skaber vi et aktivt byrum ved stationspladsen?

8. september kl. 17-18.30: Åben workshop: hvordan kan Borgernes Hus understøtte foreningslivet?

14. september kl. 16.30-18: Åben workshop: hvad skal Borgernes Hus rumme?

15. september kl. 16 -18: Åben workshop: Giv dine input

21. september kl. 16-18: Åben workshop for unge

22. september kl. 16.30-18: Åben workshop for alle

23. september kl. 17-18.30: Åben workshop for børnefamilier

Dialogvogn ved Stationspladsen i Solrød Center

I perioden den 18. august 2021 til 30. september 2021 opsætter Solrød Kommune en dialogvogn ved Stationspladsen i Solrød, hvor du kan kigge forbi og fortælle nærmere om, hvilke funktioner og rammer du ser i et muligt Borgernes Hus, eller få besvaret spørgsmål, du har til projektet.

Mød Solrød Kommune ved Stationspladsen i Solrød Center i tidsrummet:

Mandag kl. 12.30-16.30

Tirsdag kl. 8.30-11

Onsdag kl. 12-15

Torsdag kl. 15-18

Møder med enkeltgrupper: Skal vi mødes med din forening?

Har du en forening eller klub, der vil give jeres input til, hvad Borgernes Hus skal rumme? Skriv til borgerneshus@solrod.dk for at aftale møde, hvor I kan give jeres input. 

Fokusgrupper

Vil du være med til at arbejde videre med de forslag, som kommer på workshops og i dialogstanden på stationspladsen? Så tilmeld dig fokusgrupperne og vær med til at gøre anbefalingerne til byrådet mere konkrete. Møderne i fokusgrupperne finder sted i Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.

Du skal tilmelde dig fokusgrupper på borgerneshus@solrod.dk eller i dialogvognen på Stationspladsen i Solrød Center. Tilmelding skal ske senest 24 timer før det pågældende møde

4. oktober kl. 17 -19

7. oktober kl. 16-19

11. oktober kl. 18-19.30