Solrød Kommune er med i Folkebevægelsen Mod Ensomhed

Solrød Kommune har meldt sig ind i kampen mod ensomhed og støtter siden årsskiftet Folkebevægelsen Mod Ensomhed.

Ensomhed er en normal og naturlig følelse, og ved at være en del af Folkebevægelsen Mod Ensomhed ønsker Solrød Kommune at være med til at støtte og opfordre borgerne til skabe relationer mellem mennesker - så ensomhedsfølelsen ikke vokser sig uoverskuelig stor og bider sig fast hos den enkelte. 

Kortvarig ensomhed er ikke farlig. Den er kroppens signal om, at vi skal søge kontakt. Men når ensomheden bider sig fast og bliver langvarig, kan den få alvorlig konsekvenser og blive en ond cirkel,” siger sundhedschef i Solrød Kommune, Sigrid Rahbek Thorlaksen. 

Ensomhed ødelægger ikke bare livskvaliteten, men kan være direkte skadeligt for helbredet. Derfor har Solrød Kommune igennem en årrække arbejdet for at mindske ensomhedsfølelse hos ældre og har således en trivselskoordinator ansat. 

Trivselskoordinatoren Mai Duemose har mulighed for at hjælpe ensomhedsramte ud i fællesskaber fx i foreningerne eller andre aktiviteter. Derudover bakker Solrød Kommune op med støtte til Danmark spiser sammen-arrangementer i Aktivitets- og frivilligcentret. 

Vil du være med til at lave arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe med at bryde ensomhed, kan du kontakte kommunens trivselskoordinator Mai Duemose på telefon: 56182477.