Solrød Kommune har fået ny organisering

Kommunen har ny fået en centerstruktur med ni forskellige centre.

Den 1. februar overgik Solrød Kommune til en ny organisering med en direktion bestående af tre direktører og en centerstruktur med ni centre. Da der er mange systemer, som manuelt skal tilrettes, kan du i et stykke tid opleve, at navne, titler og telefoner ikke er blevet tilpasset den nye organisering. Vi arbejder på det.

Centerstrukturen vil bestå af seks fagcentre og tre tværgående centre. De seks fagcentre er:

  • Center for Sundhed og Omsorg
  • Center for Borgerservice, Job og Social
  • Center for Børn og Familier
  • Center for Skoler og Dagtilbud
  • Center for Kultur og Fritid
  • Center for By og Bæredygtighed

 De tre tværgående centre er:

  • Center for Politik og Digitalisering
  • Center for Økonomi og Indkøb
  • Center for HR