Nedgange til stranden kan være spærret grundet hensynet til nyplantede sandhjælme

Nye sandhjælme er plantet på stranden, og derfor er områder af stranden spærret af heriblandt nogle nedgange.

Som en del af genetableringen af kystsikringen i strandområdet er 80.000 nye sandhjælme nu plantet på stranden.

Det betyder, at områderne, hvor hjælmene er plantet, er spærret af med henblik på at beskytte de nye spirer, mens de slår rødder. Derfor kan nedgange til stranden også være spærret af, da det har været nødvendigt at plante i disse områder for at opnå den tilstrækkelige kapacitet af sandhjælme til at kunne holde på sandet. Det er prioriteret at holde de større nedgange åbne.

Det er ikke tilladt for hverken dyr eller mennesker at færdes i de afspærrede områder i klitterne, hvor de nye sandhjælme er plantet.

Du kan læse mere om hjælmene her