Se film om ny klimaplan 2020-2030

Et enigt byråd i Solrød Kommune har i december 2020 godkendt Klimaplan 2020-2030.

Du kan se en film om klimaplanen og nogle af de indsatser, som vi hidtil har gennemført i Solrød Kommune - fortalt af vores gode samarbejdspartnere i projekterne. Klik her  for at se filmen. 

Klimaplanen afløser den eksisterende Klimaplan 2010-2025. Med den nye klimaplan er der sat nye ambitiøse målsætninger på klima- og energiområdet. Klimaplanen er i høj grad også realistisk og indeholder således bl.a. 21 konkrete projekter, der skal få os i mål med indsatsen.

Du kan læse hele Klimaplan 2020-2030 ved at klikke her .

I det kommende nummer af Sydkysten Syd (uge 2) kan du desuden læse mere om bl.a. målene og indsatserne i klimaplanen, og om rollen som klimaagent i Solrød Kommune.