Borgemøde om Planstrategi 2020 udsat

Planlagt borgermøde om Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden er udsat.
Byrådet vedtog den 24. februar 2020 at sende Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden i 8 ugers høring. Der er foretaget en rettelse i plandokumentet, hvorfor den sendes i fornyet høring
indtil den 27. april 2020. Planstrategien 
er også et debatoplæg til Kommuneplan 2021 og sætter retning for Solrød Kommunes fysiske udvikling de næste 12 år. Du kan læse mere her og se hvordan du sender et høringssvar.