Ny forlængelse af høring af Planstrategi 2020 til den 3. juli 2020

 

 

 

Høringsperioden for Solrød Kommunes Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden forlænges yderligere 5 uger, så den nye frist for indsendelse af input og bemærkninger bliver den 3. juli 2020. Forlængelsen sker grundet forsamlingsforbund i forbindelse med COVID-19 og i forventning om, at det vil blive muligt at afholde borgermøde om Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden i løbet af juni 2020.

 

Når der kommer nye statslige retningslinjer for offentlige møder, vil der også her på siden komme mere information om dato for borgermøde og tilmelding hertil. 

Planstrategien er et debatoplæg til Kommuneplan 2021 og sætter retning for Solrød Kommunes fysiske udvikling de næste 12 år. Du kan læse mere her og se hvordan du sender et høringssvar.