Nu kan du se den nye kommuneplan for Solrød Kommune

Byrådet vedtog den 20. december 2021 Solrød Kommuneplan 2021.

Formålet med kommuneplanen er at angive mulighederne for de overordnede rammer og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling og planlægning de næste 12 år.

Læs mere om Solrød Kommuneplan 2021 og se den her. 
Her kan du også finde høringssvarene, og se hvordan de er behandlet.

Du kan også læse nyheden om Byrådets vedtagelse af planen her.

Planen træder i kraft fra den 22. december 2021 og erstatter dermed den tidligere kommuneplan (fra 2017).