Udrulning af fjernvarme

Solrød Fjernvarme har besluttet at igangsætte udrulningen af fjernvarme i Fredensbovejkvarteret (Gaslommen)

Der er til dato opnået 131 tilmeldinger - svarende til 75% af gasforbrugerne i området.

Bestyrelsen i Solrød Fjernvarme har på den baggrund besluttet, at der er opnået en tilstrækkelig høj
tilslutningsgrad til at udrulle fjernvarme i Fredensbovejkvarteret.

Solrød Fjernvarme vil nu igangsætte arbejde vedrørende udbud, dvs. indhentning af
tilbud, kontraktforhandlinger mv., før at selve anlægsarbejdet kan gå i gang.

Anlægsarbejdet forventes at starte omkring 1. juli 2022. Den præcise tidsplan afhænger
af udbuddet. Beboerne i området vil senere modtage information om, hvornår deres husstand vil blive
tilsluttet fjernvarmen.

Vi gør opmærksom på, at fjernvarme er et frivilligt tilbud. Der indføres ikke
tilslutningspligt.

Ønsker du at blive tilmeldt fjernvarme til en reduceret tilslutningspris
kan du stadig nå det. Du skal blot kontakte Solrød Fjernvarme og bede om at få tilsendt
en kontrakt. Denne skal underskrives og leveres tilbage til Solrød Fjernvarme, inden
fjernvarmeledningerne lægges i jorden i området.

Du kan læse mere om projektet, priser mv. på Solrød Fjernvarmes hjemmeside under
fanen ”Projekt Gaslommen”. Find siden her. Du kan også læse mere på
Solrød Kommunes hjemmeside, under ”Aktuelle projekter”. Find siden her. 
(/borger/aktuelle-projekter/fjernvarme-til-gaslommen).

Har du i øvrigt spørgsmål til fjernvarme i Fredensbovejkvarteret, er du meget
velkommen til at kontakte Teknik og Miljø i Solrød Kommune via mail til
teknisk@solrod.dk eller telefon 56 18 20 00 eller Solrød Fjernvarme via mail til
post@sfv-amba.dk eller telefon 56 14 28 14.