Spørgsmål og svar om ansøgning fra Solrød Bioenergi ApS

Her finder du tre dokumenter med spørgsmål og svar om et eventuelt nyt biogasanlæg.

Der er opstået en række spørgsmål i forbindelse med, at Solrød Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et nyt biogasanlæg og forbehandlingsanlæg. Derfor har vi udarbejdet et spørgsmål/svar-ark, som besvarer de spørgsmål, der er blevet rejst. 

Hvis projektet i løbet af processen giver anledning til yderligere spørgsmål, vil vi opdatere dette spørgsmål/svar-ark.

Du kan finde spørgsmål/svar-arket her. 

Spørgsmål fra høringsperiode

Solrød Kommune har opfordret borgere og andre interesserede til at komme med deres ideer
og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten. I høringsperioden er der kommet en række spørgsmål, der vedrører andre forhold end ønsker til belysning af miljøkonsekvenser.

Dem har Solrød Kommune besvaret, og du kan finde disse svar her.

Svar fra ARC

I samme høringsperiode er der kommet en række spørgsmål, som vedrører Amager Ressource Center (ARC). ARC har besvaret disse spørgsmål, og dem kan du finde her