Solrød Kommune bekæmper invasiv pileurt

Vi er i øjeblikket ved at bekæmpe pileurt på et større areal mellem Karlstrup Strandvej og Tanggårdsvej.

Solrød Kommune er i øjeblikket ved at bekæmpe pileurt på et større areal mellem Karlstrup Strandvej og Tanggårdsvej. Pileurter er en invasiv plante, hvilket betyder, at planten ikke hører hjemme i Danmark, og når planten kommer hertil breder den sig uhæmmet, fordi dens naturlige fjender – som fx dyr – ikke findes her. Pileurterne danner store, tætte bestande, hvorunder der er meget mørkt, næsten ingen planter og dyr kan leve der. Planterne stammer fra Østen, hvor de vokser på blandet andet vulkaner, og derfor er planterne meget hårdføre. Planterne har et omfattende rodnet og er derfor meget svær at bekæmpe. Deres rødder kan vokse gennem stort set alt - endda beton.

Bekæmpelsen ved arealet mellem Karlstrup Strandvej og Tanggårdsvej har krævet fældning af en del krat og selvsåede buske og træer. Derefter er jorden gravet igennem for større rødder, og hele området er efterfølgende dækket af med en speciel plastdug, der skal forhindre sollys i at trænge igennem til de tilbageværende rester af planterne. Plastdugen skal som udgangspunkt ligge i 7 år for, at man kan være sikker på at alle dele af planten er død. For at plastdugen ikke skal blive ødelagt i den lange periode har vi valgt at lægge 20 cm sand oven på. Det kan være et fristende sted for hunde og andre dyr at grave, men det er meget vigtigt for bekæmpelsen, at der ikke går hul på dugen. Derfor er det vigtigt holde øje med din hund, hvis du lufter den i området.

For at bekæmpelsen skal blive effektiv er det vigtigt, at de omkringboende naboer er opmærksomme på at fjerne eventuelle skud, der kommer op i nærheden. Vi vil selvfølgelig også tilse området med jævne mellemrum.

Hvis du har mistanke om at du har pileurt på din grund, og du er i tvivl om, hvordan du skal bekæmpe den, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om invasive arter.