Ny plan for fjernvarme

Her kan du se et kort over, hvornår de forskellige områder i Solrød Kommune kan få fjernvarme.

Herunder kan du se den nye, reviderede plan for fjernvarmebygning i Solrød Kommune. Ifølge planen får alle områder opvarmet med gas i kommunen tilbudt fjernvarme inden 2028.

I Solrød Kommune anlægges og leveres fjernvarmen i hele kommunen af Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Solrød Kommune er varmeplanmyndighed for fjernvarmeværket. 

Fjernvarmeudbygning 2022 2028 (1)Du kan søge din adresse i kortet for fjernvarmeudbygningen på kommunens hjemmeside under Varmeforsyning.

Udbygningen sker etapevis område for område. Kortet er inddelt i farvede områder, som angiver det forventede udbygningsår for fjernvarmen. Solrød Fjernvarme har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at give en mere konkret dato for selve udbygningen i et område. Udbygningen med fjernvarme i de enkelte områder kræver at en tilstrækkelig stor andel tilslutter sig.

Du kan læse mere om udbygningen af fjernvarme på Solrød Kommunes hjemmeside under Varmeforsyning og på Solrød Fjervarmes hjemmeside www.sfv-amba.dk. På fjernvarmeværkets hjemmeside kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om priser, installation mv. Du kan også læse om de igangværende fjernvarmeprojekter rundt omkring i kommunen.

Alternativer

Tilslutning til fjernvarme er frivillig. Boligejere i de berørte områder har også mulighed for at vælge deres egen individuelle opvarmningsløsning som eksempelvis luft-til-vand varmepumper og jordvarme. Typen af individuel opvarmning, der kan bruges på din ejendom, afhænger af en række forhold, for eksempel afstanden til din nabo og jordforholdene på din grund. Hvis du ønsker at anskaffe dig en luft-til-vand varmepumpe kræver det ikke tilladelse fra kommunen, men du skal være meget opmærksom på eventuelle støjgener.

Du kan læse mere om de forskellige typer af individuel opvarmning på kommunens hjemmeside her samt på Sparenergis hjemmeside her, hvor du også kan finde links til relevante leverandører, lave en støjberegning af en ny varmepumpe m.m. 

Du får yderligere information

Solrød Kommune Planlægger at afholde et online borgermøde d. 26. oktober fra kl. 17-19, hvor der vil være information om fjernvarmeudbygningen, energikrisen, energispareråd, individuel opvarmning mv. Følg med i meddelelser fra kommunen vedrørende tilmelding til mødet. 

Derudover vil alle borgere i områder, der opvarmes med gas, inden årets udgang modtage et brev omkring den forventede fjernvarmeudbygning i deres område samt deres muligheder for individuel opvarmning i stedet.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Solrød Kommune på tlf. 56 18 20 00, mail: teknisk@solrod.dk

Hvis du har spørgsmål vedrørende udbygningsplanen for fjernvarme, priser, kontrakt, tekniske installationer mv. kan du med fordel kontakte Solrød Fjernvarme på tlf. 56 14 28 14, mail: post@sfv-amba.dk.