Nu går vi i gang med at sikre vores kyst

Klitterne på dele af stranden skal være højere og bredere for at sikre området mod oversvømmelser.
Køge Bugt er af de ti områder i landet, hvor der er størst risiko for oversvømmelser. Derfor skal området beskyttes mod vandmasserne, og det går vi nu i gang med på den nordlige del af stranden.
Allerede tirsdag den 31. maj går forberedelserne til arbejdet i gang, og der bliver lagt jernplader ud for enden af østre strandvej og ud til selve stranden, så rør og maskiner kan læsses af.

Hvad går løsningen ud på?

Byrådet har valgt en løsning, der bevarer strandens naturlig udseende ved at forhøje nogle af klitterne. Til det skal der bruges noget helt bestemt sand af høj kvalitet. Det betyder fx: 
  • Skibe pumper sand ind fra Køge Bugt.
  • På den måde undgår vi, at store lastbiler skal køre rundt på de små veje op til stranden.
  • Sand kommer ind på stranden via nogle store rør med vand i.
  • Der bliver gravet render til sandet på stranden.
  • Gravemaskiner og dumpere kører sandet op i klitterne

En del af stranden spærres af

På grund af arbejdet bliver der spærret af i et område på 300 meter på hver side af badebroen. Hvis alt går vel sker det den 6. juni. Afspærringen skyldes, at det er her sandet skal blæses ind på stranden. Når der er overblik over, hvor på stranden sandet præcis kommer ind, vil det afspærrede område blive indskrænket.
Vi håber på at være færdige med projektet den 22. juni. I mellemtiden beder vi dig om at vise hensyn, imens arbejdet står på. Det er også vigtigt, at du for din egen sikkerheds skyld respekterer afmærkninger og hegn og holder din hund i snor. 

Læs meget mere her

Du kan læse meget mere om projektet her.