Skift fra naturgas uden at søge om dispensation

En ny lovændring gør, at der ikke længere er tilslutningspligt i områder, hvor der er kollektiv naturgasvarmeforsyning.

Nu er det ikke længere et krav, at du som borger skal søge om dispensation, hvis du gerne vil skifte fra naturgas til en anden varmeforsyningskilde.

Indtil for nyligt har det i nogle områder i kommunen været lovpligtigt at ansøge om dispensation, hvis man ikke har ønsket at være tilsluttet naturgas. Bestemmelser om tilslutningspligt til naturgas er nu uden virkning.

I en ny lovændring, der trådte i kraft d. 1 juli 2022, fremgår det, at "Bestemmelser i lokalplaner, der medfører tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg til fremføring af naturgas, er uden virkning."

Se det vedtagne lovforslag her: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202113L00120, og læs mere om varmeforsyning på kommunens hjemmeside: /borger/bolig/varmeforsyning