Minkfælder i lagunen

Naturstyrelsen fanger mink ved Staunings Ø

Naturstyrelsen har opsat to fælder til indfangning af mink i Staunings Ø -lagunen. 

Årsagen er, at Naturstyrelsen har konstateret, at der er mink i området. Mink kan være en barsk fætter at have på besøg – ikke mindst for jordrugende fugle og fisk, hvor de uden tøven tager for sig af retterne. Minken kan også forsøge at tage levende fugle. Ikke mindst fordi området er et vildtreservat, har Naturstyrelsen fundet det relevant, at forsøge at udrydde minken i dette område. Til orientering er der allerede fanget 3 mink ved broerne ud til revlen.

Fælderne er specielt konstruerede netop til minkfangst og de er placeret på en fyldeplatform for at ikke andre mårdyr skal gå i fælden. Minken er den eneste af mårdyrene, som færdes i vand. De to indgange er besat med trådnet som minken skal igennem (og da de er meget nysgerrige gør de gerne det), men det forhindrer øvrige fugle mv. i at komme ind i fælden. De er testet i stor skala i hele landet, og bifangster findes stort set ikke.

Fælderne skal stå indtil efteråret, hvor de vil blive taget op igen. Herefter vil det blive vurderet, hvorvidt indsatsen skal genoptages, eller der skal iværksættes andre initiativer.

Her kan du læse om minken, og de problemer de kan forvolde: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/mink/