Pasningsgarantien i dagtilbud fortsætter som hidtil

Selvom der kommer ukrainske flygtninge til Solrød Kommune, fortsætter pasningsgarantien på dagtilbudsområdet som hidtil.

Der er kommet mange ukrainske flygtninge til Danmark, og vi vil i Solrød Kommune modtage en række familier i takt med, at Udlændingestyrelsen tildeler dem opholdstilladelse. Det betyder også, at der vil være børn, der skal indskrives i vores dagtilbud.

Vi er i fuld gang med at planlægge, hvordan vi bedst muligt kan tage imod de ukrainske børn i vores dagtilbud og sørge for at inddrage dem i hverdagen på bedst mulige vis.

Situationen med de ukrainske flygtninge har givet anledning til spørgsmål om pasningsgarantien. Vi kan orientere om, at vi forventer at overholde pasningsgarantien, selvom der kommer børn fra Ukraine. Lige nu har vi ledige dagtilbudspladser for børn mellem 0-6 år både i Havdrup og i strandområdet.

Vilkårene for pasningsgaranti vil der ikke blive ændret på. De gør, at dit barn er sikret en plads i Solrød Kommune. Det vil sige, at hvis du bor i Solrød, kan du som hidtil blive tilbudt en plads i Havdrup eller strandområdet. At være skrevet op med pasningsgaranti betyder ikke, at dit barn er sikret en bestemt institution eller en plads i et bestemt område af kommunen.

Alle børn fra Ukraine mellem 0-6 år bliver skrevet op til dagtilbudspladser under pasningsgarantien, og de vil blive skrevet op efter de samme vilkår, som alle andre børn i kommunen, der ønsker pasningsgaranti. Samtidig vil kommunen tage særligt hensyn til, at de ukrainske børn har særlige behov, fx i forhold til, at de ikke kan tale dansk.

Situationen med ukrainske flygtninge er helt ny for os alle, og vi gør vores bedste for at løse udfordringerne på bedst mulig vis.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Læring og Udvikling på 56 18 20 00 eller laeringogudvikling@solrod.dk.