Forlængelse af skolenedlukning for 0.-9. klasserne, 10. klasserne samt SFO.

Nedlukning af skolerne i Solrød Kommune er nu blevet forlænget til og med den 17. januar 2021. Det betyder, at alle børn møder i skole igen mandag den 18. januar 2021. Forlængelsen sker på baggrund af regeringens seneste udmelding den 29. december 2020, hvor en række landsdækkende coronarestriktioner er blevet forlænget. Nedlukningen af skoler forlænges for at mindske risikoen for eventuelle smittekæder, som kan være dannet i juleferien.

Forlængelsen betyder helt konkret:

 • Elever fra 0. – 4. klasse vil modtage nødundervisning, som fjernundervisning, gældende fra mandag den 4. januar 2021 til og med den 17. januar 2021.

 • Elever fra 5. – 9. klasse vil modtage fjernundervisning gældende fra mandag den 4. januar 2021 til og med den 17. januar 2021.

 • Eleverne i specialklasserne må gerne møde ind til undervisning mandag den 4. januar 2021. Det er op til den enkelte skole at vurdere, om de skal have fjernundervisning eller møde ind på skolen til undervisning. I disse tilfælde vil de enkelte elever få besked via AULA.

 • Fra mandag den 4. januar 2021 vil der være nødpasning i SFOI for elever i 0. – 3. klasse samt i SFOII for elever i 4. klasse.

  Nødpasningen er gældende for:
  • Børn, hvis forældre er kritisk personale eller privatansatte, der ikke er hjemsendt, og derfor har behov for pasning.  
  • Børn med særlige behov – (sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige)
  • Børn, hvor forældrene ikke selv har mulighed for at passe, eller hvor forældrene vurderer, at barnet har behov for at komme i SFO.

Den enkelte SFO vil stå for etableringen af nødpasningen, og tilmelding skal derfor ske til barnets egen SFO. I AULA vil der blive udsendt nærmere information om, hvordan tilmelding skal foregå.

 • SFOII vil være lukket for elever i 5.- 6. klasse til og med den 17. januar 2021.

  Dog har alle elever fra specialklasserne samt elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, mulighed for at komme i SFOII og kan blive tilmeldt nødpasningen.   

 • Eleverne på 10Solrød og UngSolrød vil modtage fjernundervisning gældende fra den 4. januar 2021 til og med 17. januar 2021.

Skolerne vil fortsat have særlig opmærksomhed på udsatte børn og unge. 

Forældre og elever vil blive orienteret i AULA fra deres egen skole.

Forlængelsen er gældende for Munkekærskolen, Uglegårdsskolen, Havdrup Skole, 10Solrød og UngSolrød.