Tåstrupvej bliver en periode ensporet fra mandag d. 2 januar 2023

Fra mandag d. 2 januar og frem til uge 10 bliver den sydlige del af Tåstrupvej ensporet.

Et stykke af Tåstrupvej mellem Cordozavej og Parkvej bliver mandag d. 2 januar ensporet grundet ombygning. Det betyder, at en midlertidig lysregulering sættes i drift, mens arbejdet foregår. Der vil samtidig også være en selvstændig lysregulering ind til Green Hills. Lysreguleringen vil være i drift frem til og med uge 10, hvor arbejdet forventes afsluttet. Du skal i perioden forvente ekstra køretid på strækningen, når du færdes i myldretiden.

Ensporingen er nødvendig for at færdiggøre den 60 centimeter hævning af Tåstrupvej, som entreprenørfirmaet Gorm-Hansen startede i maj 2021 efter perioder, hvor oversvømmelser spærrede den sydlige del af Tåstrupvej for gennemkørsel og samtidig gjorde det umuligt at bruge den nyetablerede svingbane til Green Hills.