Stykke af Jersie Strandvej bliver ensporet grundet vejarbejde

Fra mandag d. 8 maj kl. 6 om morgenen og henover sommeren bliver en del af Jersie Strandvej ensporet, ligesom Parkvej også spærres i en periode.

En rundkørsel på Jersie Strandvej skal bygges om og forbedres, hvilket medfører, at en del af strandvejen bliver ensporet.

Fra mandag d. 8 maj kommer der derfor lysregulering på Jersie Strandvej omkring rundkørslen, som ligger for enden af Parkvej. Man skal forvente, at der kan opstå kø på strækningen.

I første del af arbejdet vil også Parkvej være spærret for gennemkørsel. Adgang til Parkvej i bil kan derfor i perioden kun ske via Tåstrupvej. Parkvej vil være spærret frem til omkring uge 26.

Det samlede arbejde forventes at være færdig 7. august 2023.

Skal skabe bedre trafikforhold

Rundkørslen skal trafiksaneres, hvilket betyder, at en række forhold bliver ændret for at skabe bedre trafikforhold for cyklister og fodgængere.

Cykelstien vil blandt andet blive hævet i forhold til kørebanen, og der bliver desuden lavet en adgangssti til Parkstien.