Sti og broer spærres i forbindelse med arbejdet med kystsikring.

I uge 34 starter anden del af kystsikringen af område A øst for Strandvejen, hvilket midlertidigt spærrer sti og broer i området.

Anden del af arbejdet med kystsikringen indledes nu. Det omfatter de resterende kystsikringsanlæg herunder en spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk, en sluse i Solrød Bæks udløb til Køge Bugt og et tværdige ved Fuglesangsvej/Ventegodsvej.

I uge 34 vil der blive etableret arbejdsplads på parkeringspladsen over for Trylleskoven og lagt jernplader på stierne fra Trylleskoven til Karlstrup Mosebæk, så materialer og maskiner kan læsses af til etablering af blandt andet spunsen.

Der vil blive spærret af ved stien langs med Karlstrup Mosebæk, som løber på nordsiden af bækken. Broen, der krydser bækken og som forbinder Hulvejskarteret med Trylleskovsområdet, vil blive fjernet midlertidigt. Det samme vil broen, der krydser bækken ved udløbet.

Etableringen af de øvrige anlæg begynder i løbet af september 2023. Hele projektet forventes færdigt i slutningen af november 2023.

Imens arbejdet står på, er det vigtigt at vise hensyn og respektere afmærkninger og hegn, samt holde hunden i snor omkring anlægsarbejdet.