Stemmeprocenten i Solrød Kommune er nu oppe på 42,31 procent

Fire ud af ti af solrødvælgerne havde stemt, da kl. var 15.

7.601 vælgere i Solrød Kommune har nu sat deres kryds på en stemmeseddel til dagens valg. Det svarer til, at i alt 42,31 procent af vælgerne i Solrød Kommune havde stemt, da kl. var 15.

I alt fordeler stemmerne sig som følger på kommunens tre valgsteder.

Stemmeprocent Kl 15 Rigtig