Sådan besøger du en beboer på Christians Have

Beboere kan få indendørs besøg af tre personer i alt, men kun af to personer af gangen. På rehabiliteringsafsnittet er det fortsat kun den nærmeste pårørende, der kan besøge.

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Solrød Kommune at udstede midlertidige restriktioner for besøg på Plejecenter Christians Have og rehabiliteringsafsnittet.

For at Solrød Kommune i denne tid med øget risiko for smitte kan passe bedst muligt på vores ældre og mest udsatte borgere, kan beboerne på Plejecenter Christians Have derfor kun få besøg af tre personer i alt indenfor. 

For besøgende på rehabiliteringsafsnittet på Plejecenter Christians Have er det fortsat kun den nærmeste pårørende, der kan besøge.

På Plejecenter Christians Have er det kun to personer, der kan besøge beboeren af gangen, og det skal være de sammen tre personer i alt, der besøger beboeren. Der kan således ikke skiftes ud i de besøgende, så tre personer besøger en dag og tre andre personer, besøger beboeren en anden dag. 

Indendørs besøg kan finde sted i tidsrummene fra kl. 10.30-11.30 og fra kl. 14.30-16.30 samt fra kl. 19-20.30. Under besøget skal de pårørende være iført mundbind og have sprittet grundigt af.

Som pårørende, der besøger en beboer, skal du:

  • Have været symptomfri (dvs. ingen hoste/forkølelse) de sidste 48 timer før besøget
  • Overholde god hoste- og nyseetikette 
  • Undgå fysisk kontakt med beboeren.
  • Være iført mundbind eller visir.

Du kan besøge beboere udendørs i Sansehaven i tidsrummene fra kl.10.30-11.30 og fra kl. 14.30-16.30 samt fra kl. 19-20.30. Der vil være varme i orangeriet, hvor der ligeledes vil være opsat håndsprit. Du skal også være iført mundbind eller visir, når du aflægger besøg i Sansehaven samt have sprittet hænderne grundigt af. 

Solrød Kommune følger nøje udviklingen med coronavirus og ændrer løbende på praksis alt efter udviklingen.